Streekmarkt

iedere zaterdag 09:00 - 17:00

Farmer market

Every Saterday 09.00 - 17.00

Koeiemart

woensdag 27 oktober 2021 06.00 - 17.00

Cow Market

Wednesday october 27, 2021 06.00 - 17.00

Kaaspakhuis

Maandag t/m zaterdag 10.00 - 17.00

Cheesewarehouse

Monday till Saterday 10.00 - 17.00

Workshop kaasmaken

op aanvraag om 10.30 uur

Workshop Brew your own Cheese

On request at 10.30 (always on request)

Kaasmarkt

op zaterdag vanaf 1 mei tot en met 28 augustus 2021 10.00 - 13.00

Cheese Market

Every Saterday from the 1th of may till the 28th of august 2021 10.00 -13.00

Graskaasdag

Zaterdag 5 juni 2021 09.00 - 17.00

Graskaasdag

Saterday june 5, 2021 09.00 - 17.00

Historische Kaasmarkt

Zaterdag 28 augustus 2021 09.00 -12.30

Historical Cheese Market

Saterday august 28, 2021 09.00 - 12.30